Jeg samarbejder og har samarbejdet med følgende fantastiske kunder

 

7 artikler blev til: Gode eksempler - Artikelsamling om tosprogede børn og unge, der trives og lærer, layoutet for Undervisningsministeriet i samarbejde med Læringskonsulenterne i 2016

Brochuren Stop stalking blev layoutet for Justitsministeriet i samarbejde med
Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling i 2016

Design og Copyright©:  Søndergaard & Co. Grafisk Design  ·  Hestkøb Vænge 25  ·  3460 Birkerød   ·   lisbeth@soendergaard-co.dk   ·   Kontakt 2624 8484