Jeg samarbejder og har samarbejdet med følgende fantastiske kunder

 

Dansk Sejlunions Magasin SEJLER udkom 4 gange om året. Jeg layoutede bladet fra 2009 - 2018 og udviklede i 2016 et helt nyt layout. Magasinet havde et oplag på 40700 og blev sendt til alle medlemmer i sejlklubber under Dansk Sejlunion. På grund af portostigning på over 100% måtte bladet desværre lukke.

Du kan se og læse bladet online her:

www.sejlsport.dk/nyt/sejler

Tidligere layout udviklet i 2012 i forbindelse med ny visuel identitet

Tidligere layout udviklet i 2012 i forbindelse med ny visuel identitet

Jeg layouter også
Dansk Sejlunions Årsberetning & Årsrapport, Kapsejladsregelbogen og andre små flyers.

Design og Copyright©:  Søndergaard & Co. Grafisk Design  ·  Hestkøb Vænge 25  ·  3460 Birkerød   ·   lisbeth@soendergaard-co.dk   ·   Kontakt 2624 8484